Kumon Matemàtiques

Kumon Matemàtiques

El programa de Matemàtiques de Kumon parteix des d’aprendre a comptar i a escriure nombres, i arriba fins i tot més enllà del càlcul integral i diferencial. Tot això, sense calculadora. Es tracta d’un programa de Matemàtiques per a infants de totes les edats i amb diferents ritmes d’aprenentatge. A mesura que els alumnes van superant nivells, aniran adquirint capacitats per resoldre continguts matemàtics cada vegada més avançats.

Cada alumne comença en un punt del programa que li és fàcil, ja siguin matemàtiques de primària o de qualsevol nivell. Tant el seu punt de partida individualitzat com el ritme de progrés esperat es determinen per mitjà d’una prova de nivell gratuïta. Una vegada que l’alumne ha adquirit una base sòlida i unes bones habilitats d’estudi, va passant a tasques més complexes amb les quals no està familiaritzat, a mesura que va ampliant les seves habilitats d’aprendre a estudiar d’una manera autònoma.

Per mitjà de l’estudi diari d’aquest programa basat en la resolució de quadernets, l’alumne desenvolupa afició pel càlcul mental i confiança per aplicar un ventall d’habilitats que li permet superar qualsevol dificultat amb la qual s’enfronti per primera vegada. Cada nivell del programa de Matemàtiques per a infants de totes les edats i capacitats amplia d’una manera gradual les habilitats adquirides en l’anterior, la qual cosa garanteix una bona comprensió i la possibilitat de practicar allò après.

Kumon dóna la màxima importància al fet que l’alumne entengui el procediment de les operacions i, per tant, a la seva capacitat de triar la manera més eficaç de resoldre cada exercici. Això s’aconsegueix per mitjà de l’orientació individualitzada, que permet aprendre a estudiar per un mateix, desenvolupar agilitat mental i esprémer al màxim el potencial d’aprenentatge de cada alumne.

A més, disposem de quadernets amb il·lustracions en color que ajuden els més petits a desenvolupar la seva habilitat en el maneig del llapis.

Preus

Per obtenir informació sobre els preus i concertar una entrevista personal, et pots posar en contacte amb el professor del centre que tens més a prop. 
Personal qualificat
Des de 2,25 € / dia
Més de 1.000 centres a Europa