Política de privacitat per a Facebook Ads

Recopilació de dades personals i finalitat del tractament


Kumon Instituto de Educación de España, SAU (en endavant, «Kumon») i Varenga Marketing y Comunicación, SL (en endavant, «Varenga»)  garanteixen la confidencialitat, seguretat i integritat de tota la informació personal que obtenen dels sol·licitants.

Les dades proporcionades en els formularis lliurats en aquesta campanya, que té com a finalitat la promoció del mètode Kumon, són tractades d’acord amb el que preveu la NORMATIVA definida en la política de privacitat: Kumon n’és el responsable del tractament, juntament amb l’agència de publicitat Varenga, que s’encarrega de gestionar tota la campanya.

Les dades personals obtingudes per Kumon i Varenga s’emmagatzemen en entorns operatius segurs que no són accessibles per al públic. Les dades proporcionades es tracten amb la finalitat de gestionar les sol·licituds dels usuaris que s’hi registrin i no es comparteixen amb altres entitats.

Kumon compleix amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades. Per això, i de conformitat amb el que estableix la NORMATIVA definida en la política de privacitat, us informem que les dades personals que faciliteu a Kumon, amb NIF A-80067176, domicili a Paseo de la Castellana, 131, 1.º A, 28046 Madrid, telèfon 913 237 092 i adreça electrònica de contacte del delegat de Protecció de Dades dpd@kumon.es, i/o a Varenga, amb NIF B-79049581, domicili a Calle Guzmán el Bueno, 98, 28003 Madrid i adreça electrònica del delegat de Protecció de Dades hola@varenga.es, són tractades amb les finalitats descrites anteriorment durant el termini que duri la relació establerta i després durant cinc anys. La legitimació del tractament és l’execució d’un contracte entre les parts o el consentiment explícit de l’interessat.

Podeu exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, oposició o limitació i revocació del consentiment enviant una sol·licitud als nostres delegats de Protecció de Dades a les adreces electròniques esmentades i identificant-vos d’acord amb el dret. No se cedeixen dades a tercers, llevat d’obligació legal, ni se’n fan transferències fora de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) a països que no tinguin un nivell adequat de protecció o no estiguin adherits a les normes corporatives vinculants (NCV) de Kumon. Teniu dret a presentar una reclamació als nostres delegats de Protecció de Dades a través de les adreces electròniques facilitades o de l’autoritat competent.

Si voleu ampliar la informació sobre el tractament que Kumon i Varenga durà a terme de les vostres dades, podeu accedir a les polítiques de privacitat en aquests enllaços:
https://www.kumon.ad/poltica-de-privacitat/
https://www.varenga.es/politica-de-privacidad/