Kumon English

Kumon English

Kumon English permet de desenvolupar una elevada habilitat de lectura i comprensió de textos originals en anglès.

A través del material didàctic en anglès, el teu fill podrà adquirir un vocabulari ampli, aprendrà a dominar l’estructura pròpia de l’idioma i tindrà una alta habilitat de comprensió lectora en llen¬gua anglesa, a més de la capacitat de parlar en anglès amb fluïdesa. D’aquesta manera, el teu fill desenvoluparà les habilitats necessàries per «llegir el món» amb els seus propis ulls.

El programa comença amb exercicis de repe¬tició senzills i la dificultat va augmentant fins a arribar a la lectura de textos originals de nivell avançat. Tots els nivells de Kumon English tenen un llibre acompanyat d’un CD que inclou pistes d’àudio en anglès nadiu. Cada dia, a més de resoldre els quadernets, l’alumne escolta el CD, repeteix el que ha sentit i llegeix el material en veu alta. Aquestes activitats permeten a l’alumne ampliar la comprensió oral i lectora en l’idioma. A més, cada dia fa els fulls d’exercicis de Kumon, que proporcionen a l’alumne la pràctica diària d’activitats que li permeten desenvolupar la seva comprensió lectora i l’expressió escrita en anglès mitjançant els exemples, les il·lustracions i les notes explicatives que inclouen els fulls d’exercicis.

A més, proposem quadernets amb il·lustracions en color que ajuden l’alumne que ho necessiti a practicar la manera de subjectar i utilitzar el llapis.
Personal qualificat
Des de 2,25 € / dia
Més de 1.000 centres a Europa